trapBureau 030 is een ambitieus ontwerp- en ingenieurs bureau en is in 2006 opgericht. Het werk bestaat voornamelijk uit binnenstedelijke projecten, waar binnen een brede expertise is opgebouwd van nieuwbouw tot restauratie en van woningbouw tot verbouwingen van kdv en horeca. Daarnaast leveren wij ook facilitair tekenwerk aan andere architectenbureaus en bouwbedrijven. Binnen de wet- en regelgeving en de constructieve mogelijkheden zoeken we graag mee naar creatieve en zinvolle oplossingen.

Als het gaat om herontwikkeling van een gebied of gebouw wordt er aan de hand van de wensen van de opdrachtgever(s) en eventuele andere betrokken partijen bepaald wat de juiste opgave en programma is. Het programma en de randvoorwaarden van de opgave is de basis voor het tot stand komen van een concept. Tijdens het hele proces wordt er altijd rekening gehouden over de maakbaarheid binnen de geldende wet- regelgeving en het financiële kader.

Een particuliere opdrachtgever voor een ver- /aanbouwnieuwbouw of een renovatie van een monument vraagt om een andere benadering. Hierbij is de opdrachtgever tevens de eindgebruiker en daardoor zeer betrokken en heeft persoonlijke wensen binnen het project. Deze vertalen wij in functionele ruimtelijke ontwerpvoorstellen. Naar gelang de behoefte begeleiden wij graag bij de realisatie van uw droomhuis of bijzondere verbouwing.

Wij zijn ook erg geïnteresseerd in moeilijke binnenstedelijke opgave waar er gezocht moet worden naar een juiste functie en gebruik in een gevoelige omgeving. Wij doen graag studies naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van dergelijke gebieden of gebouwen.

 
Back to top