VIP terminal te Rotterdam “De Twist”
VIP terminal te Rotterdam “De Twist”
VIP terminal te Rotterdam “De Twist”
VIP terminal te Rotterdam “De Twist”
VIP terminal te Rotterdam “De Twist”
VIP terminal te Rotterdam “De Twist”

Periode: 2007
Studie: Academie van Bouwkunst Rotterdam (door Eva Ran)
Locatie: Rotterdam
Omschrijving: De elementen die hebben geleid tot het ontwerp van de “polder twist” zijn de omgeving van de locatie, een link tussen Rotterdam en heel Nederland.
En de betekenis van beweging van vliegtuigen en auto’s op een locatie zoals bij een terminal van toepassing is. Het concept is het maken van een link tussen de locatie (en zijn geschiedenis) met Nederland. En daarnaast ook nog een vorm vertaling geven van een airport. Vanuit de geschiedenis van de locatie bekeken maakte het deel uit van het groene hart van Nederland namelijk een “polder landschap”. De oude polderlijnen van het perceel zijn gebruikt voor de belijning van het ontwerp van de terminal. Vanuit deze belijning komt er een duidelijke beweging tot stand. Deze beweging staat voor de ontmoeting tussen de verandering van het vervoer, vanaf op land (auto) naar in de lucht (vliegtuig). Door deze beweging (oftewel de “twist”) in zijn geheel op te tillen speelt het hele programma zich overdekt en onder deze grote ‘beweging” plaats. Doordat naast de terminal zelf ook het gebied voor de auto’s en voor de vliegtuigen in het geheel zijn meegenomen, is de omvang van het ontwerp voor de terminal groot. Dit betekent dat het dan ook vanuit de lucht een iconisch punt zal zijn.

VIP terminal te Rotterdam “De Twist”

  • Categories →
  • Studies
 

Clients

client logos
 
Back to top